Cách lọc sạch nước để uống phổ biến nhất hiện nay là gì?

#
#

Cách lọc sạch nước để uống phổ biến nhất hiện nay là gì?

Có lẽ tuyết là nguồn nước thiên nhiên thuần khiết nhất, rồi đến nước mưa. Thế nhưng nước mưa trong quá trình rơi xuống đất đều có hòa tan các chất khí trong không khí và một vi lượng CO2, Clo, muối sunfat, muối nitrat và amoniac.
 
Ngay cả trong nước sông suối hồ ở giữa các dãy núi cũng chứa các loại muối vô cơ hòa tan. Nước sông hồ ở các vùng đất trũng thường bị ô nhiễm nặng. Nước suối, nước giếng tuy đã được lọc qua các tầng đất, nhưng cũng chứa một số chất muối vô cơ.
Bởi vậy, tất cả các loại nước ta uống đều cần phải được làm sạch với mức độ nào đó. Có nhiều phương pháp làm sạch nước.
 
 
Phương pháp đơn giản nhất là chứa nước trong các bồn chứa, khi đó trong nước sẽ xảy ra một số biến đổi.
 
Các tạp chất thể rắn sẽ lắng xuống đáy, quá trình này gọi là lắng đọng. Khi nước chứa trong bồn chứa, nhiều vi khuẩn sẽ bị yếu đi, không còn đủ sức gây bệnh tật.
 
Nhưng phương pháp này không thể làm nước sạch hoàn toàn, bởi thế người ta thường pha thêm vào nước một số hóa chất để tất cả các tạp chất đều lắng đọng hết. Ngoài ra, còn mở nắp bồn chứa để các chất có mùi và các chất khí tan trong nước sẽ bay hơi hết.
 
Từ xưa, người ta đã phát hiện, nếu dùng cát để lọc nước thì có thể khử được nhiều tạp chất và vi khuẩn trong nước. Do đó, người ta đã thiết kế nhiều phương pháp lọc nước bằng cát kể cả phương pháp cơ khí cho nước lọc qua cát với tốc độ nhanh.
 
Phương pháp làm sạch nước thường dùng là phương pháp clo hóa nước. Đây là một phương pháp rẻ tiền, nhanh chóng và hiệu quả.
 
Trong một triệu galong (1 galong bằng 4,546 lít) nước, cho vào 2-8 pao (1 pao bằng 0,454 kg) khí clo đã đủ tiêu diệt hết phần lớn các loài vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại trong nước.

 

Bài viết khác